Yearly Archives - 2019

Holter – Monitorovanie srdca

https://www.zdravplus.sk/produkt/tlakovy-holter-abpm/Holterov prístroj bol jedným z najvýznamnejších objavov druhej polovice dvadsiateho storočia a zaslúžil sa o neho americký inžinier Norman J. Holter. Prvé takéto zariadenie vážilo vyše štyridsať kilogramov. Nosil ho na chrbte v batohu sám Holter a EKG signály svojho srdca vysielal z ulice do pracovne. Holter, alebo inak nazývaný aj Holterov monitor je lekársky prístroj, ktorý slúži na zaznamenávanie aktivity medicínskych signálov (EKG, EEG,...) po dobu 24 či viac hodín. Vďaka tomuto zariadeniu je možné pacienta monitorovať dlhodobo a...

Tejping – nová terapeutická metóda pri liečbe pohybového ústrojenstva

Tejping (Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie. Často ju používajú športovci v prípade vzniku zranenia, ale dnes už nie je výnimkou ani v prípade bežných ľudí. Niektoré z cieľov tejpingu sú obmedziť pohyb zranených kĺbov, kompresia mäkkých tkanív za účelom zníženia opuchov. Podporuje anatomické štruktúry a chráni pred opätovným zranením. Tejping sa používa ako jeden z prostriedkov rehabilitácie alebo profylaxie v prípadoch, keď je potrebná podpora, stabilita a ochranu poškodenej...

17. November – Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí medzi jednu z hlavných príčin svetovej morbidity a mortality. Touto chorobou celosvetovo trpí okolo 500-600 miliónov ľudí a z toho 2,74 miliónov chorých na toto ochorenie umiera. CHOCHP patrí medzi celoživotné trvalo progresívne ochorenia. Výrazne zhoršuje kvalitu života chorých a veľmi často vedie k trvalej invalidite a predčasnej smrti. CHOCHP má tiež vážne psychosociálnej dopady. U takto chorého človeka môže dôjsť k zmene alebo dokonca k strate roly v rodine, v partnerstve, ku strate zamestnania,...

14. November – Svetový deň diabetu

Ochorenie diabetes mellitus, nazývané aj ako úplavica cukrová, v dnešnej dobe často ako cukrovka. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s mnohých definíciami.  V podstate sa jedná o poruchu metabolizmu cukru, presnejšie glukózy. Glukóza je jedným z monosacharidov, čiže jednoduchých cukrov. Glukóza je obsiahnutá najmä v ovocí, mede a v niektorých cibuľovinách. Bežne sa preto nazýva ako hroznový cukor. Glukóza je však tiež dôležitým a hlavným cukrom, ktorý je prítomný v krvi človeka. Označovaný je ako krvný cukor. V tele človeka slúži predovšetkým...

8. November – Svetový deň rӧntgenológie a rӧntgenológov

Objavenie röntgenového žiarenia, uskutočnené 8. novembra 1895, sa prisudzuje nemeckému vedcovi W. K. Röntgenovi. W. K. Röntgen si uvedomoval dôležitosť a dopad svojho objavu pre celé ľudstvo. K objavu došlo v zatemnenej miestnosti pri pokusoch s katódovým žiarením v sklenenej (Crookesově) trubici. Pre zamedzenie prístupu svetla bola táto trubica uzavretá v čiernej papierovej krabici. V rovnakom čase ležal náhodou obďaleč kus papiera pokrytého fluorescenčnou látkou, ktorý pri každom výboji v trubici začal svetielkovať. Tento jav si Röntgen vysvetlil ako...

29. Október – Svetový deň psoriázy

Psoriáza je komplexné, chronické, multifaktoriálne zápalové ochorenie, ktoré zahŕňa hyperproliferáciu keratinocytov v epiderm. Zdá sa, že zo spúšťacích faktorov zohrávajú úlohu environmentálne, genetické a imunologické faktory. Choroba sa najčastejšie prejavuje na koži lakťov, kolien, pokožky hlavy, lumbosakrálnych oblastiach, medziregitných rozštepoch a genitáliách. U až 30% pacientov sú postihnuté aj kĺby. Ak sú postihnuté aj kĺby, hovoríme o psoriatickej artritíde. V prípade psoriatickej artritídy (PsA)  je dôležitá včasná diagnostika a liečba, aby sa udržala mobilita a podporila sa čo najnižšia bolestivosť. Medzi...

20. október – Svetový deň osteoporózy

Osteoporóza je jedným z najčastejších ochorení populácie. Diagnostikovaná je najmä u starších žien na základe úbytku kostnej hmoty. Vďaka nemu sa kosti stávajú nestabilnejšími a krehkejšími. Kosti sa skladajú z dvoch základných blokov. Zo špeciálneho tkaniva, ktoré im dáva tvar a stabilitu a z rôznych minerálov ako sú vápnik a fosfáty. Kosti stále rastú a prispôsobujú sa meniacim potrebám jednotlivca.  Zhruba vo veku 35 rokov sa tvorba kostnej hmoty ukončí. Každým ďalším rokom z nej ubúda. U zdravých ľudí je to 0,5 až 1 percento ročne. Avšak tento normálny metabolizmus kostí...

5. máj – Deň hygieny rúk

Zdravie je v čistote našich rúk Svetová zdravotnícka organizácia prostredníctvom 5. mája – Dňa hygieny rúk, upozorňuje na nutnosť dbať o čistotu rúk nielen v bežnom živote, ale aj v nemocničnom prostredí. Až 80% infekcií v podobe hepatitídy typu A, salmonelózy, rôznych hnačkových a respiračných ochorení sa šíria prostredníctvom špinavých rúk. V nemocnici je približne 60 % nozokomiálnych nákaz prenesených práve rukami personálu. V rámci prevencie je preto hygiena rúk a dezinfekcia prvoradá. Čisté ruky zachraňujú životy Rôzne formy karantén či spaľovanie...

CRP – Presnejšia diagnostika bez čakania

CRP - Presnejšia diagnostika bez čakania Vyšetrenie pomocou testu CRP je dnes takmer bežnou súčasťou štandardnej diagnostiky v ordináciách všeobecných lekárov. Výsledok, s reálnou laboratórnou presnosťou merania, má lekár k dispozícii už za tri minúty. Test CRP šetrí nielen pacientov čas, ale účinne predchádza zbytočnému predpisovaniu antibiotík. Proteín akútnej fázy zápalu V roku 1930 bola Tilletom a Francisom objavená prvá bielkovinová molekula (CRP), popísaná v rámci proteínov akútnej fázy.  Prítomnosť CRP v krvi je dôsledkom reakcie organizmu zväčša na zápal vyvolaný vírusovou,...

18. apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?

apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?   Čoraz viac ľudí sa v súčasnosti obracia na bezplatné poradne s prosbou o usmernenie pri podaní sťažnosti alebo so žiadosťou o radu pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti. Stále malé percento občanov vie, že aj ako pacient má svoje práva a ešte menej ľudí sa ich domáha. Pritom sú deklarované nielen slovenskou, ale aj európskou obdobou Charty práv pacienta.   Človek ako centrum záujmu európskeho zdravotníctva   Európsky deň práv pacientov s dátumom 18....

X