Monthly Archives - november 2019

Holter – Monitorovanie srdca

https://www.zdravplus.sk/produkt/tlakovy-holter-abpm/Holterov prístroj bol jedným z najvýznamnejších objavov druhej polovice dvadsiateho storočia a zaslúžil sa o neho americký inžinier Norman J. Holter. Prvé takéto zariadenie vážilo vyše štyridsať kilogramov. Nosil ho na chrbte v batohu sám Holter a EKG signály svojho srdca vysielal z ulice do pracovne. Holter, alebo inak nazývaný aj Holterov monitor je lekársky prístroj, ktorý slúži na zaznamenávanie aktivity medicínskych signálov (EKG, EEG,...) po dobu 24 či viac hodín. Vďaka tomuto zariadeniu je možné pacienta monitorovať dlhodobo a...

Tejping – nová terapeutická metóda pri liečbe pohybového ústrojenstva

Tejping (Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie. Často ju používajú športovci v prípade vzniku zranenia, ale dnes už nie je výnimkou ani v prípade bežných ľudí. Niektoré z cieľov tejpingu sú obmedziť pohyb zranených kĺbov, kompresia mäkkých tkanív za účelom zníženia opuchov. Podporuje anatomické štruktúry a chráni pred opätovným zranením. Tejping sa používa ako jeden z prostriedkov rehabilitácie alebo profylaxie v prípadoch, keď je potrebná podpora, stabilita a ochranu poškodenej...

17. November – Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí medzi jednu z hlavných príčin svetovej morbidity a mortality. Touto chorobou celosvetovo trpí okolo 500-600 miliónov ľudí a z toho 2,74 miliónov chorých na toto ochorenie umiera. CHOCHP patrí medzi celoživotné trvalo progresívne ochorenia. Výrazne zhoršuje kvalitu života chorých a veľmi často vedie k trvalej invalidite a predčasnej smrti. CHOCHP má tiež vážne psychosociálnej dopady. U takto chorého človeka môže dôjsť k zmene alebo dokonca k strate roly v rodine, v partnerstve, ku strate zamestnania,...

14. November – Svetový deň diabetu

Ochorenie diabetes mellitus, nazývané aj ako úplavica cukrová, v dnešnej dobe často ako cukrovka. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s mnohých definíciami.  V podstate sa jedná o poruchu metabolizmu cukru, presnejšie glukózy. Glukóza je jedným z monosacharidov, čiže jednoduchých cukrov. Glukóza je obsiahnutá najmä v ovocí, mede a v niektorých cibuľovinách. Bežne sa preto nazýva ako hroznový cukor. Glukóza je však tiež dôležitým a hlavným cukrom, ktorý je prítomný v krvi človeka. Označovaný je ako krvný cukor. V tele človeka slúži predovšetkým...

8. November – Svetový deň rӧntgenológie a rӧntgenológov

Objavenie röntgenového žiarenia, uskutočnené 8. novembra 1895, sa prisudzuje nemeckému vedcovi W. K. Röntgenovi. W. K. Röntgen si uvedomoval dôležitosť a dopad svojho objavu pre celé ľudstvo. K objavu došlo v zatemnenej miestnosti pri pokusoch s katódovým žiarením v sklenenej (Crookesově) trubici. Pre zamedzenie prístupu svetla bola táto trubica uzavretá v čiernej papierovej krabici. V rovnakom čase ležal náhodou obďaleč kus papiera pokrytého fluorescenčnou látkou, ktorý pri každom výboji v trubici začal svetielkovať. Tento jav si Röntgen vysvetlil ako...

X