Monthly Archives - apríl 2019

CRP – Presnejšia diagnostika bez čakania

CRP - Presnejšia diagnostika bez čakania Vyšetrenie pomocou testu CRP je dnes takmer bežnou súčasťou štandardnej diagnostiky v ordináciách všeobecných lekárov. Výsledok, s reálnou laboratórnou presnosťou merania, má lekár k dispozícii už za tri minúty. Test CRP šetrí nielen pacientov čas, ale účinne predchádza zbytočnému predpisovaniu antibiotík. Proteín akútnej fázy zápalu V roku 1930 bola Tilletom a Francisom objavená prvá bielkovinová molekula (CRP), popísaná v rámci proteínov akútnej fázy.  Prítomnosť CRP v krvi je dôsledkom reakcie organizmu zväčša na zápal vyvolaný vírusovou,...

18. apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?

apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?   Čoraz viac ľudí sa v súčasnosti obracia na bezplatné poradne s prosbou o usmernenie pri podaní sťažnosti alebo so žiadosťou o radu pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti. Stále malé percento občanov vie, že aj ako pacient má svoje práva a ešte menej ľudí sa ich domáha. Pritom sú deklarované nielen slovenskou, ale aj európskou obdobou Charty práv pacienta.   Človek ako centrum záujmu európskeho zdravotníctva   Európsky deň práv pacientov s dátumom 18....

Ischemická choroba dolných končatín – dôležité je včasné diagnostikovanie

Ischemická choroba dolných končatín – dôležité je včasné diagnostikovanie Občasné mravčanie v prstoch na nohách, či  možno nie až tak bezdôvodné pobolievanie predkolenia. Existuje mnoho príznakov, ktoré sa ľuďom zdajú príliš markantné na to, aby sa nimi vážnejšie zaoberali alebo navštívili lekára. Samé neodznejú a pritom zajtra už môže byť neskoro. Ischémia je výsledkom dočasnej alebo stálej disproporcie medzi reálnou kyslíkovou potrebou daného tkaniva a skutočnou dodávkou krvi cez príslušné artérie do myokardu, obličky či končatín. Príčiny tejto nedostatočnosti sú...

X