Tag - Diabetológia

14. November – Svetový deň diabetu

Ochorenie diabetes mellitus, nazývané aj ako úplavica cukrová, v dnešnej dobe často ako cukrovka. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s mnohých definíciami.  V podstate sa jedná o poruchu metabolizmu cukru, presnejšie glukózy. Glukóza je jedným z monosacharidov, čiže jednoduchých cukrov. Glukóza je obsiahnutá najmä v ovocí, mede a v niektorých cibuľovinách. Bežne sa preto nazýva ako hroznový cukor. Glukóza je však tiež dôležitým a hlavným cukrom, ktorý je prítomný v krvi človeka. Označovaný je ako krvný cukor. V tele človeka slúži predovšetkým...

X