18. apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?

18. apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?

 1. apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?

 

Čoraz viac ľudí sa v súčasnosti obracia na bezplatné poradne s prosbou o usmernenie pri podaní sťažnosti alebo so žiadosťou o radu pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti. Stále malé percento občanov vie, že aj ako pacient má svoje práva a ešte menej ľudí sa ich domáha. Pritom sú deklarované nielen slovenskou, ale aj európskou obdobou Charty práv pacienta.

 

Človek ako centrum záujmu európskeho zdravotníctva

 

Európsky deň práv pacientov s dátumom 18. apríl bol ustanovený v roku 2002 s podporou Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Významnou mierou k tomu prispela iniciatíva európskej siete pacientskych organizácií s názvom Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv. Ich hlavným a najdôležitejším záujmom je oboznámiť čo najširšiu verejnosť s právami pacientov, aby sa v blízkej budúcnosti dokázali úspešne implementovať do bežnej praxe.

 

Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv v roku 2002 vypracovalo Chartu práv pacientov, ktorá pozostáva zo štyroch častí. Zahŕňa práva pacienta, združení aktívne presadzujúcich občianske práva aj smernicu na uplatňovanie charty.

 

Na čo má pacient právo?

 

14 základných práv pacienta obsiahnutých v Charte zahŕňa:

 1. Právo na prevenciu – každý má právo na služby spojené s predchádzaním chorôb.
 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám – bez ohľadu na rasu, finančné zázemie, miesto bydliska, druhu choroby.
 3. Právo na informácie – týkajúcich sa svojho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb, ale aj vedeckého výskumu a technickej inovácie.
 4. Právo vyjadriť súhlas – pacient sa smie na základe informácií podieľať na rozhodovaní o svojom zdraví.
 5. Právo slobodného výberu – spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov na základe dostupných informácií.
 6. Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu – týka sa osobných informácií, vrátane informácií o zdravotnom stave, diagnózach, liečebných metódach, vyšetreniach, prehliadke u odborného lekára aj o chirurgickom zákroku.
 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času – pokiaľ je to možné, pacient by nemal čakať na ošetrenie dlhšie, než je potrebné, naopak má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase.
 8. Právo na dodržiavanie úrovne kvality – dodržiavanie presne stanovených noriem zdravotníckych služieb.
 9. Právo pacienta na bezpečnosť – právo predísť škodám spôsobeným nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti, zároveň umožňuje prístup k zdravotníckym službám, ktoré spĺňajú stanovené bezpečnostné normy.
 10. Právo na inovácie – bez ohľadu na ekonomické alebo finančné okolnosti.
 11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti – vo všetkých etapách svojej choroby.
 12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby – zaoberá sa diagnostikovaním a liečbou, ktoré sú prispôsobené osobným potrebám pacienta.
 13. Právo podávať sťažnosti – a to vždy, keď utrpí škodu, zároveň má právo dostať odpoveď alebo inú podobu spätnej väzby.
 14. Právo na náhradu škody – vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou.

 

Iniciatíva za práva pacientov na SR

 

Na Slovensku táto iniciatíva vyvrcholila už v roku 2001, kedy bola 11. apríla slovenskou vládou prijatá Charta práv pacienta upravujúca ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Cieľom Asociácie na ochranu práv pacientov SR je aj vytvorenie sieti pacientskych poradní, či samostatného inštitútu pacientskeho ombudsmana. Charta práv pacienta SR pozostáva z desiatich článkov, ktoré sú obdobou európskej listiny.

 

Pacient ako partner nie podriadený

 

Snahou o zviditeľnenie týchto práv sa má eliminovať napríklad aj nedostatočná informovanosť pacientov, ktorá patrí medzi najčastejšie problémy. Asociácia na ochranu práv pacientov vidí ako podstatný problém aj nekonečný čas, strávený v čakárňach bez istoty ošetrenia v daný deň, čakanie na niektoré zdravotné výkony, operácie, či dokonca neschopnosť určiť presný dátum niektorých operačných zákrokov. Potláčaním nesprávneho zaobchádzania s pacientmi v krajinách Európskej únie sa má dospieť k stavu, kedy vzťah medzi lekárom a pacientom bude rovnocenný. „Až keď sa budú dodržiavať práva pacientov, bude možné povedať, že človek je v centre záujmu zdravotníctva.“

 

Zdieľať tento príspevok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

X