Články

TIPY PRE ZDRAVÚ CHRBTICU

TIPY PRE ZDRAVÚ CHRBTICU Pri chrbtici platí rovnica ZDRAVÁ CHRBTICA = ZÁKLAD ZDRAVIA, no napriek tomu sa čoraz častejšie sami stávame pacientmi a trpíme bolesťami chrbtice. Nesprávnu starostlivosť, ba dokonca žiadnu starostlivosť si možno uvedomíme až vtedy, keď začneme pociťovať bolesti. Ako si teda dávať pozor, čo robiť a čo naopak nie pre udržanie chrbtice bez bolesti, vám teraz prinášame v niekoľkých bodoch. • Držanie tela - veľmi dôležitý, ba dokonca kľúčový bod k ceste za zdravou chrbticou. Snažme sa držať telo...

25. apríl – Svetový deň malárie

Ľudia na celom svete si každoročne od roku 2007 25. apríla pripomínajú Svetový deň na základe rozhodnutia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Čo to malária vlastne je a ako sa prejavuje? Malária patrí medzi najčastejšie tropické ochorenia a podľa odhadov WHO postihne ročne aj 300 miliónov obyvateľov Zeme. Hoci sa tejto chorobe dá predísť ročne na ňu približne 600 000 ľudí zomrie. Najčastejšie sú to, nanešťastie, deti, hlavne z Afriky. Prenos malárie je spôsobený bodnutím komára anopheles konkrétne samičkou tohto komára, kde sa parazit formuje....

Oxymeter – použitie, popis

Oxymeter slúži ako neinvazívna metóda, pomocou ktorej sa zisťuje saturácia hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej krvi krvného riečištia, srdcovej frekvencie a pulzového modulačného indexu. Vďaka nemu dokážeme odmerať významné parametre na posúdenie skutočnosti, ako funguje naše dýchanie. Momentálna pandemická situácia spojená s koronavírusom priniesla so sebou väčší záujem o naše zdravie. Je dôležité podotknúť, že nech ide o akékoľvek ochorenie dýchacích ciest či pľúc, mali by sme sledovať hladinu okysličenia krvi. Oxymeter teda dokáže zistiť, resp. upozorniť na prípadné problémy s okysličením krvi, ktoré aktuálne môžu súvisieť...

VITAMÍN C – V ČOM SPOČÍVA JEHO SILA

VITAMÍN C - V ČOM SPOČÍVA JEHO SILA Vitamín C sa podieľa na tvorbe kolagénu, i na ďalších metabolických procesoch v našom organizme. Sami si ho nedokážeme vyrobiť, čo znamená, že ho musíme prijímať formou potravy, ako aj farmakologických prípravkov.  V prípade zápalových ochorení, zníženej imunite, ranách, anémii či rekonvalescencii je nutné prijímať ho vo zvýšenom  množstve. Ako podstatný antioxidant odstraňuje z tela škodlivé voľné radikály (ide o reaktívne zlúčeniny kyslíku) a chráni tkanivá pred oxidatívnym stresom (ten je nebezpečným činiteľom pri vzniku viacerých rozhodujúcich chronických...

Dezinfekčný stojan od zdravplus.sk pre NÚSCH

!!!ZDRAVPLUS.SK POMÁHA!!! Zdravplus.sk podporuje zdravotníkov v prvej línii a pomáha aj bežným občanom v boji proti koronavírusu. Pomohli sme Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave  (NÚSCH) a darovali sme do ústavu stojan na bezkontaktnú dezinfekciu rúk. Veríme, že takto pomôžeme všetkým návštevníkom nemocníc v správnej dezinfekcii a pomôžeme potlačiť šírenie koronavírusu. Dezinfekčný stojan je umiestnený vo vestibule nemocnice pre správnu bezkontaktnú dezinfekciu rúk všetkých pacientov a personálu. Spolu to zvládneme. ?    

Holter – Monitorovanie srdca

https://www.zdravplus.sk/produkt/tlakovy-holter-abpm/Holterov prístroj bol jedným z najvýznamnejších objavov druhej polovice dvadsiateho storočia a zaslúžil sa o neho americký inžinier Norman J. Holter. Prvé takéto zariadenie vážilo vyše štyridsať kilogramov. Nosil ho na chrbte v batohu sám Holter a EKG signály svojho srdca vysielal z ulice do pracovne. Holter, alebo inak nazývaný aj Holterov monitor je lekársky prístroj, ktorý slúži na zaznamenávanie aktivity medicínskych signálov (EKG, EEG,...) po dobu 24 či viac hodín. Vďaka tomuto zariadeniu je možné pacienta monitorovať dlhodobo a...

Tejping – nová terapeutická metóda pri liečbe pohybového ústrojenstva

Tejping (Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie. Často ju používajú športovci v prípade vzniku zranenia, ale dnes už nie je výnimkou ani v prípade bežných ľudí. Niektoré z cieľov tejpingu sú obmedziť pohyb zranených kĺbov, kompresia mäkkých tkanív za účelom zníženia opuchov. Podporuje anatomické štruktúry a chráni pred opätovným zranením. Tejping sa používa ako jeden z prostriedkov rehabilitácie alebo profylaxie v prípadoch, keď je potrebná podpora, stabilita a ochranu poškodenej...

17. November – Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí medzi jednu z hlavných príčin svetovej morbidity a mortality. Touto chorobou celosvetovo trpí okolo 500-600 miliónov ľudí a z toho 2,74 miliónov chorých na toto ochorenie umiera. CHOCHP patrí medzi celoživotné trvalo progresívne ochorenia. Výrazne zhoršuje kvalitu života chorých a veľmi často vedie k trvalej invalidite a predčasnej smrti. CHOCHP má tiež vážne psychosociálnej dopady. U takto chorého človeka môže dôjsť k zmene alebo dokonca k strate roly v rodine, v partnerstve, ku strate zamestnania,...

14. November – Svetový deň diabetu

Ochorenie diabetes mellitus, nazývané aj ako úplavica cukrová, v dnešnej dobe často ako cukrovka. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s mnohých definíciami.  V podstate sa jedná o poruchu metabolizmu cukru, presnejšie glukózy. Glukóza je jedným z monosacharidov, čiže jednoduchých cukrov. Glukóza je obsiahnutá najmä v ovocí, mede a v niektorých cibuľovinách. Bežne sa preto nazýva ako hroznový cukor. Glukóza je však tiež dôležitým a hlavným cukrom, ktorý je prítomný v krvi človeka. Označovaný je ako krvný cukor. V tele človeka slúži predovšetkým...

8. November – Svetový deň rӧntgenológie a rӧntgenológov

Objavenie röntgenového žiarenia, uskutočnené 8. novembra 1895, sa prisudzuje nemeckému vedcovi W. K. Röntgenovi. W. K. Röntgen si uvedomoval dôležitosť a dopad svojho objavu pre celé ľudstvo. K objavu došlo v zatemnenej miestnosti pri pokusoch s katódovým žiarením v sklenenej (Crookesově) trubici. Pre zamedzenie prístupu svetla bola táto trubica uzavretá v čiernej papierovej krabici. V rovnakom čase ležal náhodou obďaleč kus papiera pokrytého fluorescenčnou látkou, ktorý pri každom výboji v trubici začal svetielkovať. Tento jav si Röntgen vysvetlil ako...

X