Dermatológia

29. Október – Svetový deň psoriázy

Psoriáza je komplexné, chronické, multifaktoriálne zápalové ochorenie, ktoré zahŕňa hyperproliferáciu keratinocytov v epiderm. Zdá sa, že zo spúšťacích faktorov zohrávajú úlohu environmentálne, genetické a imunologické faktory. Choroba sa najčastejšie prejavuje na koži lakťov, kolien, pokožky hlavy, lumbosakrálnych oblastiach, medziregitných rozštepoch a genitáliách. U až 30% pacientov sú postihnuté aj kĺby. Ak sú postihnuté aj kĺby, hovoríme o psoriatickej artritíde. V prípade psoriatickej artritídy (PsA)  je dôležitá včasná diagnostika a liečba, aby sa udržala mobilita a podporila sa čo najnižšia bolestivosť. Medzi...

X