Monthly Archives - január 2021

Oxymeter – použitie, popis

Oxymeter slúži ako neinvazívna metóda, pomocou ktorej sa zisťuje saturácia hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej krvi krvného riečištia, srdcovej frekvencie a pulzového modulačného indexu. Vďaka nemu dokážeme odmerať významné parametre na posúdenie skutočnosti, ako funguje naše dýchanie. Momentálna pandemická situácia spojená s koronavírusom priniesla so sebou väčší záujem o naše zdravie. Je dôležité podotknúť, že nech ide o akékoľvek ochorenie dýchacích ciest či pľúc, mali by sme sledovať hladinu okysličenia krvi. Oxymeter teda dokáže zistiť, resp. upozorniť na prípadné problémy s okysličením krvi, ktoré aktuálne môžu súvisieť...

X