Kontakt

Kontaktné informácie

AVANT, s.r.o. – eSHOP
Sv. Jakuba 20,
085 01 Bardejov

IČO: 44 663 340
DIČ: 2022780320
IČ DPH: SK2022780320

Pondelok – Piatok: 08:00 – 17:00
Mobil: +421 944 010 044
+421 950 659 420
+421 948 427 213

E-mail: info@zdravplus.sk

Čísla účtov:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 59 0900 0000 0050 7488 7233
SWIFT kód: GIBASKBX

Kontaktný formulár

  Výdajňa Bardejov

  Lekáreň ČK PLUS
  Sv. Jakuba 33
  085 01 Bardejov

  Mobil +421 950 659 420
  Email: ckplus33@gmail.com

  Pondelok – Piatok: 07:00 – 16:00

  Sobote – Nedeľa: Zatvorené

  Orgán a dozor dohľadu:

  Slovenská obchodná inšpekcia,
  Obrancov mieru 6,
  080 01 Prešov 1,

  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

  tel. č.: 051/ 7721 597 (Slovenská obchodná inšpekcia)
  fax č.: 051/ 7721 596 (Slovenská obchodná inšpekcia)
  e-mail: pr@soi.sk

  Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  www.sukl.sk
  sukl@sukl.sk
  Telefón: +421 250 701 111
  X