Kontakt

Kontaktné informácie

AVANT, s.r.o. – eSHOP
Sv. Jakuba 20,
085 01 Bardejov

IČO: 44 663 340
DIČ: 2022780320
IČ DPH: SK2022780320

Pondelok – Piatok: 08:00 – 17:00
Mobil: +421 950 659 420
+421 907 627 759

E-mail: info@zdravplus.sk

Čísla účtov:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 59 0900 0000 0050 7488 7233
SWIFT kód: GIBASKBX

Kontaktný formulár

Výdajňa Bardejov

Lekáreň ČK PLUS
Sv. Jakuba 33
085 01 Bardejov

Mobil +421 950 659 420
Email: ckplus33@gmail.com

Pondelok – Piatok: 07:00 – 16:00

Výdajňa Bratislava

Zdravplus.sk
Dunajská 48
811 01 Bratislava

Email: info@zdravplus.sk

Z dôvodu COVID-19 je výdajné miesto dočasne zatvorené.

Orgán a dozor dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia,
Obrancov mieru 6,
080 01 Prešov 1,

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

tel. č.: 051/ 7721 597 (Slovenská obchodná inšpekcia)
fax č.: 051/ 7721 596 (Slovenská obchodná inšpekcia)
e-mail: pr@soi.sk

X