Pacient

18. apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?

apríl – Deň práv pacienta. Akými právami vlastne disponujú pacienti?   Čoraz viac ľudí sa v súčasnosti obracia na bezplatné poradne s prosbou o usmernenie pri podaní sťažnosti alebo so žiadosťou o radu pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti. Stále malé percento občanov vie, že aj ako pacient má svoje práva a ešte menej ľudí sa ich domáha. Pritom sú deklarované nielen slovenskou, ale aj európskou obdobou Charty práv pacienta.   Človek ako centrum záujmu európskeho zdravotníctva   Európsky deň práv pacientov s dátumom 18....

X