Monthly Archives - apríl 2021

25. apríl – Svetový deň malárie

Ľudia na celom svete si každoročne od roku 2007 25. apríla pripomínajú Svetový deň na základe rozhodnutia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Čo to malária vlastne je a ako sa prejavuje? Malária patrí medzi najčastejšie tropické ochorenia a podľa odhadov WHO postihne ročne aj 300 miliónov obyvateľov Zeme. Hoci sa tejto chorobe dá predísť ročne na ňu približne 600 000 ľudí zomrie. Najčastejšie sú to, nanešťastie, deti, hlavne z Afriky. Prenos malárie je spôsobený bodnutím komára anopheles konkrétne samičkou tohto komára, kde sa parazit formuje....

X