Hľadať podľa ochorenia

B

Bolesť svalov a kĺbov

Pomôcky proti bolesti nielen svalov ,chrbta a kĺbov. Či už ide o akútnu alebo chronickú bolesť.

C

Cukrovka- diabetes mellitus

Cukrovka, lekársky povedané diabetes mellitus, je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi (odborný termín hyperglykémia). Pri cukrovke okrem nedostatočnej premene cukrov v organizme dochádza k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody.

D

Dekubity – preležaniny

Dekubity sú preležaniny, ktoré vznikajú pri nedostatočnom krvnom zásobení v tkanive, ktoré je vystavené neustálemu tlaku. Až v 95 % prípadoch je možné vzniku preležanín predísť.

H

Hojenie a liečba rán

Produkty na rýchle hojenie rán.  Zistite, čo na mokvajúce rany, ako zabrániť hnisavým a zapáleným ranám a vhodná dezinfekcia rán.

Hygiena a dezinfekcia

Umývanie a dezinfekcia rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcie z personálu na pacienta alebo z nemocničného prostredia na pacienta

Holter

Vyšetrenie HOLTER  patrí medzi neinvazívne vyšetrovacie metódy v internej medicíne, znamená to, že neporušuje celistvosť kože a nezasahuje do vášho organizmu. HOLTER  umožňuje dlhodobý záznam elektrokardiogramu s možnosťou počítačového vyhodnotenia. Prístroj môže snímať EKG záznam 24-48 hodín alebo 24h záznam krvného tlaku. Vyšetrenie umožňuje testovať prácu vášho srdca počas dňa v rôznych situáciách, pri odpočinku alebo v spánku. Umožňuje zachytiť prípadné odchýlky srdcového rytmu ktoré sa pri bežnej kontrole EKG záznamu nezachytia.

Ch

Chrípka

Je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva rýchlo sa šíriaci a premenlivý vírus. Prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup chrípky je náhly, z plného zdravia.

I

Inkontinencia

nekontrolovateľný únik väčšieho množstva moču spojený s náhlym intenzívnym a vôľou neovplyvniteľným pocitom nú- tenia na močenie

 

 

K

L

Lymfedém

 Lymfedém je opuch mäkkých tkanív spôsobený poruchou lymfatického systému. Miazgový systém nie je schopný v dostatočnej kapacite odvádzať nahromadený tkanivový mok a objaví sa opuch. Opuch sa môže objaviť kdekoľvek na tele, najčastejšie postihuje končatiny, častejšie bývajú postihnuté ženy.

M

Meranie váhy a telesného tuku

Na každodenné sledovanie telesnej hmotnosti a percent telesného tuku.

 

 

O

P

Popáleniny

Popáleniny vznikajú následkom miestneho pôsobenia tepla na organizmus, a to v podobe horúcich predmetov, plynov, tekutín či priameho pôsobenia ohňa.

S

Spánkové apnoe

Syndróm spánkového apnoe je poruchou regulácie dýchania, ktorá sa vyznačuje prestávkami v dýchaní s minimálne 10 sekundovým trvaním, a výskytom viac ako 10 prestávok na jednu hodinu spánku. Muži sú postihnutí dvakrát častejšie ako ženy, 80% pacientov trpí aj nanadváhu.

T

Tejping

Tejpovanie (taping) je jednou z bežne používaných metód športovaného lekárstva. Princípom tejpovania je funkčné naťahovanie špeciálnej flexibilnej pásky.

V

Vyhrievacie a chladiace pomôcky proti bolesti

ľahké, obľúbené a dostupné nástroje proti bolesti tepelnej/chladiacej terapie, ktorú si môžete vychutnať v pohodlí svojho domova.

X