Holter – Monitorovanie srdca

Holter – Monitorovanie srdca

https://www.zdravplus.sk/produkt/tlakovy-holter-abpm/Holterov prístroj bol jedným z najvýznamnejších objavov druhej polovice dvadsiateho storočia a zaslúžil sa o neho americký inžinier Norman J. Holter. Prvé takéto zariadenie vážilo vyše štyridsať kilogramov. Nosil ho na chrbte v batohu sám Holter a EKG signály svojho srdca vysielal z ulice do pracovne.

Holter, alebo inak nazývaný aj Holterov monitor je lekársky prístroj, ktorý slúži na zaznamenávanie aktivity medicínskych signálov (EKG, EEG,…) po dobu 24 či viac hodín. Vďaka tomuto zariadeniu je možné pacienta monitorovať dlhodobo a na základe nameraného množstva dát vyhodnotiť napríklad kvalitu spánku, nepravidelnosť srdcového tepu, či záťaž u športovcov na základe tepovej frekvencie.

Niektoré choroby srdca (napr. Poruchy rytmu) sa nemusia prejavovať často a pravidelne. Pri bežnom EKG je natočený dvanásť zvodový záznam elektrickej aktivity srdca. Vyšetrenie trvá len niekoľko desiatok sekúnd a pravdepodobnosť zachytenia občasnej poruchy rytmu je teda veľmi malá a skôr by sa táto porucha diagnostikovala pravidelným záznamom Holtera.

Na trhu sa vyskytuje veľké množstvo týchto prístrojov. Výrobcovia kladú dôraz hlavne na rozmery a hmotnosť zariadenia, ktoré sú dôležité, aby zariadenie nezavadzalo pacientovi pri nosení. Ďalším veľmi dôležitým parametrom je výdrž batérie. Nakoľko ide o dlhodobý záznam signálov, dôraz je kladený na čo najnižšiu spotrebu.

U lacnejších prístrojov sú použité menšie kapacity batérií a k napájaniu prístroja sú použité vymeniteľné AA batérie. Zariadenia sú napájané dvoma až troma AA batériami. Z toho vyplývajú aj o niečo málo väčšie rozmery a váha celého zariadenia. Záznam je prenesený do interného úložiska, odkiaľ sa získava typicky prepojením prístroja s počítačom pomocou USB kábla. Pre záznam EKG sa používajú jeden až dva zvody.

Pri drahších prístrojoch sú použité väčšie kapacity batérií a k napájaniu sú použité nabíjacie Li-Pol batérie. Prístroje sú kompaktnejších rozmerov a väčšinou sú vybavené LCD displejom pre okamžitú odozvu užívateľovi o kvalite snímaného signálu. Nameraný signál je uložený buď do vnútornej pamäte zariadenia, alebo na SD kartu. Pre získanie dát z prístroja slúži USB kábel alebo vhodná bezdrôtová technológia. Pre záznam EKG sa používa viac zvodov.

Väčšina výrobcov vo svojich zariadeniach kombinuje viac funkcií. Nielen že zariadenie slúži pre záznam aktivity srdca, ale kontinuálne s touto funkciou napríklad analyzuje srdcový rytmus a ďalšie.

Holterove monitorovanie EKG je neoddeliteľnou súčasťou neinvazívnej diagnostiky v kardiológii. Umožňuje zistiť výskyt už spomínanej dysrytmie, preukázať ischemické zmeny a posúdiť ich charakter. Rovnako je možné pomocou EKG Holtera kontrolovať funkciu kardiostimulátora a účinok antiarytmickej a antiischemickej liečby. Existujú dve možnosti ambulantného monitorovania pacienta, a to monitorovanie kontinuálne alebo intermitentné. Ďalšou možnosťou je transtelefónne monitorovanie EKG. Kontraindikáciou vyšetrenia je len nespolupráca pacienta.

Pri transtelefónnom monitorovaní EKG je pacient vybavený prístrojom, ktorý sníma dva až dvanásť EKG zvodov z povrchu tela. Potom je krivka EKG prenesená pomocou rádiového signálu do ordinácie lekára. Tento prístroj je zložený z elektród a káblov, Holterovej monitorovacej jednotky a počítača so špecializovaným programom. Je možné hodnotiť buď dvoj zvodové EKG a to buď na dlhú alebo na krátku os srdca alebo dvanásť zvodový záznam. Elektródy pripevní sestra alebo lekár na hrudník pacienta a Holter sa umiestni na opasku. Pacient je poučený, aby počas vyšetrenia vykonával bežné denné činnosti, na ktoré je zvyknutý a o týchto činnostiach si viedol denník. Výhoda tohto vyšetrenia teda spočíva práve v tom, že pacient nemusí tráviť čas v nemocničnom zariadení, ale doma, kde sa venuje svojim bežným denným činnostiam.

Základnou požiadavkou každého lekárskeho vyšetrenia je bezpochyby pravidelné sledovanie krvného tlaku. Toto vyšetrenie sa indikuje pri občasnej a kolísavej hypertenzii, podozrení na syndróm bieleho plášťa a kontrole účinnosti liečby. Pri meraní tlaku krvi sa rozlišuje tlak systolický, ktorý je prenesený na stenu ciev pri sťahu svaloviny ľavej komory srdca a tlak diastolický, ktorý vzniká pred ďalším zmrštením komory srdca. Dlhodobé monitorovanie tlaku krvi indikuje vždy lekár a slúži na odhalenie hypertenzie bieleho plášťa a maskované hypertenzie. Hypertenzia bieleho plášťa znamená, že pacient pri meraní krvného tlaku lekárom má tlak vysoký, ale pri meraní tlaku krvi v domácom prostredí pomocou domáceho tonometru má pacient tlak fyziologický. Pokiaľ má pacient u lekára tlak normálny a v domácom prostredí vysoký, jedná sa o maskovanú hypertenziu. Toto vyšetrenie pracuje na princípe oscilometrickom a auskultačnom. Vyšetrenie prebieha tak, že sa pacientovi k pásu pripevní pomocou opasku malý tlakomer a na zápästie sa upevní manžeta. Potom je pacient poučený a odchádza domov. Tlakomer sa aktivuje v určených časových intervaloch, kedy sa manžeta na zápästí nafúkne a meria tlak krvi. Počet a frekvenciu merania je možné na prístroji nastaviť. Vyšetrenie sa hodnotí na počítači, ktorý zhodnotí krivky jednotlivých tlakov, ako systolického, diastolického tlaku krvi, tak i krivky priemerov. Celodenný priemer u zdravého človeka má byť do 130/85 mm Hg. Fyziologicky tlak krvi stúpa pri záťaži a klesá v noci pri spánku.

Dnes je úplne bežné, že je elektrokardiografický záznam prenášaný z miesta pobytu chorého do nemocnice alebo špecializovaného pracoviska pomocou telefónneho alebo rádiového spojenia a pri zistení ťažkostí sa zaistí zásah rýchlej lekárskej pomoci, rýchly transport do nemocnice a tým aj včasná liečba pacienta.

Tlakový Holter ABPM 05

Tlakový Holter – TeleABP

DMS 300A- EKG Holter (3 kanálový)

CardiUP!3 EKG Holter

Zdieľať tento príspevok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


X