CRP – Presnejšia diagnostika bez čakania

CRP – Presnejšia diagnostika bez čakania

CRP – Presnejšia diagnostika bez čakania

Vyšetrenie pomocou testu CRP je dnes takmer bežnou súčasťou štandardnej diagnostiky v ordináciách všeobecných lekárov. Výsledok, s reálnou laboratórnou presnosťou merania, má lekár k dispozícii už za tri minúty. Test CRP šetrí nielen pacientov čas, ale účinne predchádza zbytočnému predpisovaniu antibiotík.

Proteín akútnej fázy zápalu

V roku 1930 bola Tilletom a Francisom objavená prvá bielkovinová molekula (CRP), popísaná v rámci proteínov akútnej fázy.  Prítomnosť CRP v krvi je dôsledkom reakcie organizmu zväčša na zápal vyvolaný vírusovou, bakteriálnou alebo mykotickou infekciou (alebo inými stavmi). Zistenie,  že hodnota CRP v krvi zdravých ľudí je oveľa nižšia (takmer nemerateľná), než v krvi niektorých akútne chorých osôb, doviedlo vedcov k jej efektívnemu využitiu pri stanovení diagnózy v prípadoch s nejednoznačnými príznakmi. Výhodou tejto metódy je aj to, že k významnej zmene hladiny CRP  dochádza skôr, než k zvýšeniu hodnoty sedimentácie erytrocytov.

Priebeh diagnostiky pomocou CRP vyšetrenia

Normálna hladina CRP u človeka bez zápalu a nekrózy má hodnotu 1,0 – 8,0 mg/l.  Pri zápalovej reakcii, prípadne septickom stave sa CRP môže zvýšiť až na hodnotu 1000 mg/l. Merateľné hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, pričom CRP dosahuje maximum o 24 – 48 hodín. K poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Na základe zistených hodnôt je možné bezpečnejšie určiť nasledujúci postup liečby.

CRP v hodnote do 6 mg/l značí prirodzený stav. Ak sa hodnota CRP pohybuje v rozmedzí 6 – 35 mg/l, ide pravdepodobne o vírusovú infekciu. Neurčitým rozmedzím je CRP  medzi 35 a 50 mg/l. Vtedy sú pre diagnostiku potrebné ďalšie klinické vyšetrenia, ako je napríklad vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom, vyšetrenie moču s močovým sedimentom a pod. Zväčša je pacientom s hodnotou CRP nad 40 mg/l nutné nasadiť antibiotiká. V prípade, že pacient odmieta antibiotickú liečbu a zároveň je v dobrom klinickom stave, odporúča sa CRP vyšetrenie zopakovať o 1 až 2 dni.  CRP v hodnote vyššej ako je 50 mg/l znamená bakteriálnu infekciu, ktorú je nutné neodkladne  riešiť antibioticky. Výnimkou je salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky a pod. Netreba zabúdať na to, že pri krátkom trvaní choroby (menej ako 12 hodín), môže byť hladina CRP normálna aj v prípade vážnej bakteriálnej infekcie, ktorá sa prejavuje prudkými klinickými príznakmi. Antibiotická liečba je v tomto prípade nevyhnutná.

Napríklad infekcie dýchacích ciest patria medzi najčastejšie ochorenia, vyskytujúce sa v praxi všeobecných lekárov. Na základe klinického vyšetrenia je často veľmi ťažké rozlíšiť, či je ochorenie vírusového alebo bakteriálneho pôvodu. Iba 20 % infekcií horných dýchacích ciest je spôsobených baktériami a vyžadujú liečbu antibiotikami. Zvyšných 80 % spôsobujú vírusy, ktoré na antibiotiká nereagujú.

Prostredníctvom zistenia hladiny CRP sa nielen že dá predísť zbytočnému užívaniu antibiotík, zároveň  slúži aj ako marker na monitorovanie priebehu ochorenia a efektivity podanej antibiotickej liečby. Stáva sa tak nevyhnutnou súčasťou pri pátraní po príčine chorobných stavov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt CRP Test

Príčiny zníženej a zvýšenej hodnoty CRP

V niektorých prípadoch môže byť hladina CRP v krvi nízka. Spôsobuje to užívanie nesteroidných antireumatík a statínov. Pri nízkych hodnotách CRP sa lekár rozhoduje pre indikáciu antibiotík až podľa ďalšieho rozvoja klinického stavu pacienta a opakovaného monitorovania tohto zápalového parametra.

Naopak príčinou zvýšeného CRP sú bakteriállne infekcie, sepsa, tuberkulóza, pneukoková pneumónia, Crohnova choroba, rematoidná artritída a reumatická horúčka. Zvýšená hladina CRP sa môže objaviť aj u osôb užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, fajčiarov alebo u osôb s chronickým zápalovým ochorením. Vyššiu hladinu CRP spôsobuje aj vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit.

Hladina CRP u detí

Deti majú oproti dospelým nižšiu základnú hladinu CRP. Preto sa v ich prípade považujú za hraničné nižšie hodnoty CRP než u dospelých pacientov. Napríklad pri všetkých infekciách horných dýchacích ciest, bronchiálnych a chrípkových infekciách s dobou trvania klinických príznakov viac ako 1 deň je možné považovať za hraničnú hodnotu CRP indikujúcu antibiotickú liečbu 50 mg/l u dospelých a tiež starších detí. Pri mladších deťoch je v tomto prípade hraničnou hodnotou CRP 25 mg/l. Tieto hodnoty svedčia o vírusovej, teda miernej, neinvazívnej bakteriálnej infekcii.

Indikácie na vyšetrenie CRP

Stanovenie hladiny CRP pomáha lekárom pri diagnostike rozhodnúť medzi: vírusovou a bakteriálnou infekciou horných dýchacích ciest, tracheobronchitídou a bronchopneumóniou, pneumóniou/bronchitídou a CHOCHOP alebo kardiálnou insuficienciou, akútnou cystitídou a akútnou pyelonefritídou, ulceróznou kolitídou a Morbus Crohn, reumatoidnou artritídou a systémovým lupusom erytematosus. Dôvodom určenia CRP môžu byť aj febrility neznámej etiológie alebo monitorovanie efektivity antibakteriálnej terapie.

Používanie CRP prístroja na Slovensku legislatívne upravuje Výnos Ministerstva zdravotníctva, zaoberajúci sa vybavením ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých. Vyšetrenie hladiny CRP umožňuje racionálne predpisovanie antibiotík, čím redukuje rastúcu rezistenciu na ne. Zároveň urýchľuje diagnostický a terapeutický proces. Jedinou nevýhodou je finančné krytie zo strany poisťovní. Z nich iba jedna toto vyšetrenie lekárom prepláca, poistenci ostatných poisťovní zaň platia sami vo výške od 5 do 7 eur.

CRP test 20 ks

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt CRP Test quickseal

Veroval – domáci CRP test

 

Zdieľať tento príspevok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

X