Monthly Archives - október 2018

Lymfedém

Čo je lymfedém? Lymfedém je opuch mäkkých tkanív spôsobený poruchou lymfatického systému. Miazgový systém nie je schopný v dostatočnej kapacite odvádzať nahromadený tkanivový mok a objaví sa opuch. Opuch sa môže objaviť kdekoľvek na tele, najčastejšie postihuje končatiny, častejšie bývajú postihnuté ženy. Aby sme porozumeli, ako lymfedém vzniká, musíme sa pozrieť na lymfatický systém ako taký. Lymfatický systém je tvorený lymfatickými uzlinami prepojenými sieťou lymfatických ciev. Lymfatické uzliny sú malé orgány v tvare fazule, ktorých úlohou je zachytávať pre telo nežiadúce látky a bojovať s infekciami. V tomto...

X