Monthly Archives - máj 2019

5. máj – Deň hygieny rúk

Zdravie je v čistote našich rúk Svetová zdravotnícka organizácia prostredníctvom 5. mája – Dňa hygieny rúk, upozorňuje na nutnosť dbať o čistotu rúk nielen v bežnom živote, ale aj v nemocničnom prostredí. Až 80% infekcií v podobe hepatitídy typu A, salmonelózy, rôznych hnačkových a respiračných ochorení sa šíria prostredníctvom špinavých rúk. V nemocnici je približne 60 % nozokomiálnych nákaz prenesených práve rukami personálu. V rámci prevencie je preto hygiena rúk a dezinfekcia prvoradá. Čisté ruky zachraňujú životy Rôzne formy karantén či spaľovanie...

X