Ischemická choroba dolných končatín – dôležité je včasné diagnostikovanie

Ischemická choroba dolných končatín – dôležité je včasné diagnostikovanie

Ischemická choroba dolných končatín – dôležité je včasné diagnostikovanie

Občasné mravčanie v prstoch na nohách, či  možno nie až tak bezdôvodné pobolievanie predkolenia. Existuje mnoho príznakov, ktoré sa ľuďom zdajú príliš markantné na to, aby sa nimi vážnejšie zaoberali alebo navštívili lekára. Samé neodznejú a pritom zajtra už môže byť neskoro.

Ischémia je výsledkom dočasnej alebo stálej disproporcie medzi reálnou kyslíkovou potrebou daného tkaniva a skutočnou dodávkou krvi cez príslušné artérie do myokardu, obličky či končatín. Príčiny tejto nedostatočnosti sú rôzne. Ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK) najčastejšie spôsobuje ateroskleróza (vyše 90%). Postupné zužovanie priesvitu tepny, ktorá vyživuje dolnú končatinu, môže pri neliečení viesť k úplnému uzavretiu prietoku krvi v tepne. Konečný stav je veľmi vážny.

Prvé, bezpríznakové štádium je diagnostikované prevažne náhodne. Pacient sa sťažuje na pocit chladu alebo mravčenie v prstoch či v chodidle, prípadne lekár pri fyzikálnom vyšetrení nájde šelest nad tepnami.

Ďalšie štádiá môžu najmä u rizikových skupín, akými sú fajčiari, diabetici a starší ľudia, viesť nielen k zníženiu kvality života, ale aj k amputácii končatiny, vzniku infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a následne k smrti.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ichdk

 

Koho najčastejšie ohrozuje

Dôvodom výskytu je neraz nesprávny životný štýl, nezdravé stravovanie, fajčenie, no spúšťačom môže byť napríklad aj vaskulitída alebo iná choroba. Periférne artériové ochorenie končatinových tepien trápi približne 5 – 10% populácie vo veku nad 60 rokov. Dôležitý pri tom je spôsob diagnostikovania ochorenia. Potvrdzuje to aj hospitalizačná štúdia, ktorá sa zaoberala 990 pacientmi liečenými na internom oddelení. Na základe anamnézy diagnostikovali periférne ochorenie tepien len 6% pacientov, avšak pri meraní členkovo-brachiálneho tlakového indexu sa zistilo, že až 43,7% pacientov malo tento index nižší ako 0,9. ABI (ankle brachial pressure index, teda členkovo-ramenový tlakový index) je pomer medzi systolickým tlakom nameraným na členku a na ramene. U zdravých jedincov je hodnota ABI vyššia ako 1,0.

Skorá diagnostika ako prevencia nielen amputácie

Nemecká štúdia, uskutočnená na vzorke 6 880 pacientov, zistila prevalenciu periférneho ochorenia tepien u 19,8% mužov a 16,8% žien nad 65 rokov. Pričom sa predpokladá, že kritická končatinová ischémia sa vyvinie asi u 10% pacientov s claudicatio intermitens. Zároveň sa odhaduje, že incidencia kritickej končatinovej ischémie je približne 500 – 1 000 nových prípadov na milión obyvateľov. Na Slovensku to predstavuje asi 2 500 – 5 000 nových prípadov ročne. Až 75% z nich je pri tom možné zachrániť skorou diagnostikou a intenzívnou liečbou pred amputáciou. V priebehu pol roka od vzniku kritickej končatinovej nedokrvenosti umiera 20% pacientov, amputáciu podstúpi 35% pacientov a po dvoch rokoch od vzniku kritickej končatinovej ischémie je plne mobilných len 40% pacientov.

Možnosti diagnostiky

Ischemické ochorenie dolných končatín nemusí mať na začiatku choroby žiaden badateľný príznak. Niektorí ľudia sa môžu sťažovať na studené končatiny, krívanie pri nadmernom zaťažovaní nohy, ktoré môže sprevádzať bolesť. Neskôr pribudnú na postihnutej nohe aj trofické zmeny v podobe suchej kože, ochabnutého svalstva, pomalého rastu chĺpkov, ktoré často vedie k vyššej lámavosti nechtov a úplnej strate ochlpenia. Pri postupe ochorenia sa stáva bolesť nohy trvalou aj počas noci. Ak aj napriek týmto príznakom pacient nevyhľadá lekára, dochádza ku kritickému štádiu choroby, ktoré je charakteristické svalovými zášklbmi, kŕčmi. Končí odumieraním končatiny začínajúc od prstov.

Lekár môže diagnostikovať ochorenie na základe anamnézy a fyziologického vyšetrenia. Vykonávajú sa námahové skúšky, ultrazvukové vyšetrenie a Dopplerov test, arteriografia a duplexná farebná sonografia. Dôležité je určiť aj vyvolávajúcu príčinu nedokrvenosti dolnej končatiny, funkčné štádium ochorenia aj jeho anatomickú lokalizáciu.

ABI

Základnou diagnostickou vyšetrovacou metódou pri periférnom artériovom ochorení je zmeranie systolického tlaku v oblasti členku Dopplerovým ultrazvukovým meračom. Ideálnym je aj marenie prístrojom Boso ABI-systém 100. Prostredníctvom neho vie lekár jednoducho zistiť index ABI, ktorý je u zdravých ľudí vyšší ako 1,0. V klaudikačnom štádiu periférneho ochorenia tepien je tento index obyčajne medzi 0,6 – 0,9, v kritickom štádiu býva hodnota indexu 0,5 a menej. Zároveň sa zistilo, že tlakový členkovo-ramenový index (ABI) je nepriamym ukazovateľom aterosklerotického postihnutia koronárneho, mozgového či renálneho riečiska. Zmeranie ABI objektívne potvrdí alebo vylúči prítomnosť hemodynamicky závažného periférneho artériového ochorenia. Taktiež umožňuje zhruba určiť závažnosť ischemického ochorenia tepien a pri segmentálnom meraní tlakov na končatine aj približnú anatomickú lokalizáciu.

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ichdk

 

Včasné vyšetrenie predchádza radikálnej liečbe

Pacienti s ischemickou chorobou dolných končatín majú zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, či kardiovskulárnej smrti. Pri liečbe je preto dôležitá zmena životného štýlu, agresívna liečba rizikových faktorov akcelerujúcich aterosklerózu, ako aj protidoštičková liečba. Výber vhodnej liečby závisí od funkčného štádia. Kým v druhom štádiu podľa Fontainovej klasifikácie sa používa stále konzervatívna liečba, v treťom a štvrtom štádiu sa lekár prikláňa už k radikálnejšiemu riešeniu. Vyšetrenie prístrojom Boso ABI-systém 100 vie pritom rýchlo, presne a spoľahlivo zmerať index ABI a včasným diagnostikovaním choroby predísť radikálnej liečbe. Dokonca umožňuje rozpoznať počiatočné štádium choroby z arteriálnej nedokrvenosti končatín skôr, než pacient začne pociťovať akékoľvek ťažkosti. Špecifita tohto vyšetrenia je 95 – 100%, aj preto sa stáva veľmi žiadané zo strany pacientov a bolo zaradené medzi uhrádzané výkony.

Kto má nárok na bezplatné vyšetrenie ABI

„Stanovenie ABI indexu oscilometrickou metódou“ patrí na Slovensku medzi zdravotné výkony, ktoré sú uhrádzané všetkým praktickým lekárom (kód výkonu je H0008). Poisťovňa ho akceptuje u symptomatických pacientov s podozrením na chorobu dolných končatín, u asymptomatických pacientov nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom, ako je napríklad artériová hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti s postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií a pod. Taktiež ho prepláca všetkým poistencom vo veku nad 60 rokov.

Meranie členkových tlakov prístrojom Boso ABI-systém 100 umožňuje jednak jednoduché zistenie indexu členok/rameno, súčasné meranie krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách naraz využitím oscilometrickej metódy, prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt a následné grafické porovnanie viacerých meraní. Výhodou je aj konfigurovateľná záverečná správa a schopnosť prístroja komunikovať s programami pre vedenie ambulancie ako je Medicom, WinAmbulancia a i.

ABI BOSO 100

 

ABI Boso 100

Zdieľať tento príspevok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


X