september.2019

12sepCelý deň15KURZ STABILIZÁCIA CHRBTICE ŠPIRÁLNÍMI STABILIZAČNÍMI SVALOVÝMI REŤAZCAMI–SKOLIÓZY

Viac

Detaily udalosti

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS – funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizace páteře spirálními stabilizačními svalovými řetězci – nový koncept aktivní léčby skoliózy, výhřezu meziobratlového disku, potíží po operacích páteře a spinální stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 12-15.09.2019

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Cíl kurzu je informovat lékaře a fyzioterapeuty o efektivní konzervativní léčbě skoliózy a jejích komplikacích a naučit je prakticky základní léčebný cvičební program (léčebná tělesná výchova) a manuální techniky. Léčba výhřezu meziobratlového disku a komplikací po operacích páteře je obecně platná i pro pacienty bez skoliózy.

Cesta: pomocí cviků, které stabilizují oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev svalovými řetězci vytváříme svalový korzet, který má na páteř tři důležité vlivy:

 • protahuje ji směrem vzhůru – trakce
 • vyrovnává ji do centrální linie – centrace
 • dává jí pohyblivost – mobilizace

Metoda dále využívá manuálních technik, které cvičení umožní nebo usnadní.

Metoda se vyvíjí již 32 let a je prověřena na souboru 10 000 pacientů. Metodu aktivně užívají rehabilitační kliniky, lázně, nemocnice a rehabilitační praxe v Čechách, v Německu a na Slovensku. Je také používána v oblasti prevence jako skupinové cvičení. Autorem metody je MUDr. Richard Smíšek. Efekty metody jsou evidovány RTG a MR snímky, EMG studiemi a palpací zkušených terapeutů – evidence based medicine. Více informací viz www.smsystem.cz

Průběh kurzu:

1. den 8 výukových hodin

9,00 – 11,00 hod – přednáška

Rozvoj skoliózy v průběhu života. Vznik skoliotické křivky v předškolním věku a ve školním věku. Charakteristická degenerace ve středním věku. Dekompenzace ve stáří – spinální stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti léčby v jednotlivých obdobích. Důraz na včasný záchyt lehké křivky při kontrolách pediatry a odeslání na rehabilitaci k aktivní léčbě. Indikace a kontraindikace operací. Nevýhody a výhody nošení korzetu. Nárůst incidence skoliózy.

DMO (centrální porucha koordinace pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevence a včasná léčba, rizikové faktory u matky.

Anatomie a funkce řetězce LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizace pánve a trupu

LD-B trakční síla v bederní krajině

LD-C protirotace trupu proti pánvi při chůzi

11,00 – 12,30 hod – praxe

Cviky aktivující řetězec LD-A, B

 • nácvik
 • korekce
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním a pánevním

12,30 – 13,30 hod – obed

13,30 – 15,30 hod – praxe

Cviky mobilizační pro páteř, které procvičují autochtonní svaly

 • stabilizace předchází mobilizaci
 • zapojení řetězce LD-C při rotaci
 • protirotace hrudníku proti pánvi při cvičení dolních končetin

15,30 – 16,00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

2. den 8 výukových hodin

09,00 – 11,00 hod – praxe

 • Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence
 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze

– Automatizace cviků

 • Motivace

11,00 – 11,15 hod – přestávka

11,15 – 12, 30 hod – přednáška

Hlavní rysy poruchy stabilizace pohybu u skoliotiků.

 • Celkový charakter poruchy, porucha řízení pohybu, porucha v koordinaci pohybu a svalové stabilizaci.
 • Možnosti léčby, prevence. Hlavní těžiště poruchy vidíme v poruše funkce dynamických svalových řetězců LD – latissimus dorsi A, B, C a SA – serratus anterior B, C. Aktivací těchto řetězců vytváříme dynamický stabilizační svalový korzet.
 • Příklad – kompenzace počínající křivky u dvanáctileté dívky
 • Svalové dysbalance v pletenci ramenním u skoliotiků. Návaznost na chybnou aktivaci břišních svalů. Dysbalance v abdominální a bederní krajině. Zdůraznění globální poruchy ve svalových řetězcích, které aktivujeme jako celek.

12, 30 – 13,30 hod – oběd

13,30 – 16, 00 hod – praxe

Praktické cvičení ve dvojicích uvolňující zvýšené svalové napětí ve svalech na přední a horní straně v pletenci ramenním.

 • Aktivní relaxace svalů šíje a pletence ramenního pomocí reciproční inhibice. Důraz je na korekci cviků a dopomoc při léčebném cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojice pacient – lékař (lékař vytváří rehabilitační plán a testuje schopnosti pacienta, nebo pacient – fyzioterapeut (pracuje podle rehabilitačního plánu a reaguje na rostoucí schopnosti pacienta, rozvíjí plán).

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

3. den 8 výukových hodin

9,00 – 10,00 hod – skupinové cvičení na hudbu

10,00 – 10:15 – přestávka

10,15 – 12,30 – praxe

Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence

 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze
 • Automatizace cviků
 • Motivace

12,30 – 13,30 hod – oběd

13,30 – 15,30 hod – přednáška s praktickou ukázkou

Rozvoj skoliotické křivky v předškolním věku na podkladu lehké mozkové dysfunkce a svalové dysbalance.

 • Ukázka plné kompenzace křivky cvičením za pomocí rodičů.
 • Principy posturální reakce, sensomotorická stimulace – praktické využití v léčbě
 • Vznik klenby nožní spirální stabilizací

15, 30 – 16, 00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

4. den 8 výukových hodin

9,00 – 10,00 – skupinové cvičení na hudbu

10,15 – 10,30 – přestávka

10,30 – 12,00 – praxe

 • Sensomotorické, spirálně stabilizované cvičení
 • Aktivní klenba nožní
 • Strečink svalů souvisejících s nohou
 • Mobilizace chodidla

12,00 – 13,00 hod – oběd

13,00 – 15, 00 hod – praxe

Manuální techniky vleže pro bederní oblast

– M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuální trakce páteře

15, 00 – 15,15 hod – přestávka

15,15 – 17, 00 hod – praxe

Praktické cvičení malé terapeutické skupiny s důrazem na relaxaci a protažení paravertebrálních svalů

Čas

september 12 (štvrtok) - 15 (Nedeľa)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.