september.2019

07sep(sep 7)0:0008(sep 8)0:00KURZ Č.5-CELKOVÉ OPAKOVANIE

Viac

Detaily udalosti

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína

Kurz č. 5: Celkové opakovanie, prax na reálnych pacientoch

Prednášajúci: doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania: 07– 08.09. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: do 16.7.2019 – 160 EUR

od 16.7.2019 – 180 EUR

Počet účastníkov: 25

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia anatómiu kĺbov a svalov dolnej končatiny, naučia sa rozpoznávať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbnych dysfunkcií a svalových spazmov, vykonať diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a vykonať adekvátnu a cielenú liečbu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Lektor a odborný garant: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Anotácia:

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Bude vykonané celkové opakovanie predchádzajúcich kurzov, budú precvičované získané vedomosti a praktické dovednosti z predchádzajúcich kurzov, praktické precvičovanie bude vykonané na účastníkoch kurzu a na reálnych pacientoch. Priebežne bude vykonané zhrnutie kurzu a diskusia.

Počet vyučovacích hodín: 18 (1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Program kurzu:

Sobota

8.30 – 12:00 Teória a prax

Podstata funkčnej manuálnej medicíny – vyšetrenie kĺbov, hladanie fyziologických barier. Vyšetrenie chrbtice a stanovenie diagnóz, vertebroviscerálne vztahy.

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 17.00 Teória a prax

Zlé postavenie panvy a jej diagnostika – vyšetrenie, anatómia a diferenciálna diagnostika panvy, SI kĺbov, kostrčový syndrom

Neděle

8:00 – 11:00 Teória a prax

Dolná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

11.00 – 14:00 Teória a prax

Horná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

Čas

7 (Sobota) 0:00 - 8 (Nedeľa) 0:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.