september.2019

12sep0:000:00Kresba Dom – Strom - Osoba

Viac

Detaily udalosti

12.09.2019

Martin

počet kreditov schválených SKP: 8
lektori: PaedDr. Dušana Priehradná
organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
kontakt:
rodinnaterapia@gmail.com
http://www.rodinnaterapia.sk
Obsah:
House-Tree-Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie používaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácii o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

Čas

(štvrtok) 0:00 - 0:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.