január.2020

25jan(jan 25)0:0026(jan 26)0:00AF REHAB - kurz 3,4

Viac

Detaily udalosti

AF REHAB, s.r.o.
Lipová 31, 900 27 Bernolákovo
IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737
afrehab@gmail.com
www.afrehab.sk
Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:
Rehabilitačná metóda SPS – funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice
Kurz 3 – manuálni terapie
Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky
Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 25–26.1. 2020 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice
Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25
Seminár je určený pre fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov,
ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár
je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s
vedomosťami a aplikáciami SM-systému.
V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej
komory fyzioterapeutov.
Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa,
číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903
760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).
Osnova – Kurz 3 – manuální terapie
doba trvání 8 vyučovacích hodin
Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve
svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především
cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné
mobilizační techniky.
1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny
2. hod. Přednáška
Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců,
zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují
náhradní pohyb
– pletenec pánevní
– bederní oblast
– pletenec ramenní
– šíje a záhlaví
3. hod. Anatomie svalů
které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce,
masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které
sval blokuje
– bederní oblast – m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.
iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus
– trakce bederní páteře
– mobilizace žeber a hrudní páteře
4. hod. pletenec pánevní
m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle
– mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní
m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars
clavicularis, m. serratus anterior
– mobilizace horních žeber a C/Th přechodu
– m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.
serratus posterior superior

7.hod. šíje
– m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae
– mm. scaleni – anterior, – medius, – posterior
– m. semispinalis – capitis, – cervicis
– m. sternocleidomastoideus
– trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení
– upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích
– upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během
cvičení)
Osnova – Kurz 4 – manuální terapie
opakování a prohloubení tematiky
doba trvání 8 vyučovacích hodin
1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny
2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců
klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,
které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body,
upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a
kloubů, které svaly blokují
– bederní oblast – m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.
iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus
– pletenec pánevní – m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory
kyčle

4. hod. Pletenec ramenní
– m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars
clavicularis, m. serratus anterior
– m. trapézius – pars transversa, – pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus
posterior superior
5. hod. Šíje
– m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae
– mm scaleni – anterior , – medius, – posterior
– m. semispinalis – capitis, – cervicis
– m. sternocleidomastoideus
– záhlaví – krátké šíjové extensory
6. hod. Svaly a klouby horní končetiny
7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení
– upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích
– upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

Čas

25 (Sobota) 0:00 - 26 (Nedeľa) 0:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.