Produkt Cena Počet Medzisúčet
Quick PLUS - CRP, FOB, Strep A POCT prístroj 875.00 
875.00 

KOŠÍK CELKOM

Medzisúčet

875.00 

Shipping

Možnosti dopravy budú aktualizované v pokladni.

Celkom

879.99  (vrátane 0.83  20% DPH, 145.83  20% DPH)
X