september.2019

05sep(sep 5)0:0006(sep 6)0:00KURZ STABILIZÁCIA CHRBTICE ŠPIRÁLNÍMI STABILIZAČNÍMI SVALOVÝMI REŤAZCAMI–SKOLIÓZY

Viac

Detaily udalosti

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS – funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami – nový koncept aktívnej liečby skoliózy, hernie disku, ťažkosti po operáciach chrbtice a spinálne stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 05. – 06. 09. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 140 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Priebeh kurzu:

1. deň 8 výukových hodín

9,00 – 11,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliózy v priebehu života. Vznik skoliotickej krivky v predškolnom veku a v školskom veku. Charakteristická degenerácia v strednom veku. Dekompenzácia v starobe – spinálna stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti liečby v jednotlivých obdobiach. Dôraz na včasný záchyt ľahkej krivky pri kontrolách pediatrom a odosielanie na rehabilitáciu k aktívnej liečbe. Indikácie a kontraindikácie operácií. Nevýhody a výhody nosenia korzetu. Nárast incidencie skoliózy.

DMO (centrálna porucha koordinácie pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevencia a včasná liečba, rizikové faktory u matky.

Anatómia a funkcia reťazca LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizácia panvy a trupu

LD-B trakčná sila v driekovej oblasti

LD-C protirotácia trupu proti panve při chôdzi

11,00 – 12,00 hod – prax

Cviky aktivujúce reťazec LD-A, B

 • nácvik
 • korekcie
 • dosiahnutie svalovej harmónie v pletenci ramennom a pánvovom

12,00 – 13,0 hod – obed

14,00 – 16, 00 hod – prednáška

Hlavné rysy poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov.

 • Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a svalovéj stabilizácii.
 • Možnosti liečby, prevencia. Hlavné ťažisko poruchy vidíme v poruche funkcie dynamických svalových reťazcov LD – latissimus dorsi A, B, C a SA – serratus anterior B, C. Aktiváciou týchto reťazcov vytvárame dynamický stabilizačný svalový korzet.
 • Príklad – kompenzácia začínajúcej krivky u dvanásť ročného dievčaťa
 • Svalové dysbalancie v pletenci ramennom pri skoliotikoch. Náväznosť na chybú aktiváciu brušných svalov. Dysbalancia v abdominálnej a driekovej oblasti. Zdôraznenie globálnej poruchy vo svalových reťazcoch, ktoré aktivujeme ako celok.

16, 00 – 16,15 hod – prestávka

16,15 – 17, 00 hod – prax

Praktické cvičenie vo dvojciach uvolňujúce zvýšené svalové napätie vo svaloch na prednej a hornej strane v pletenci ramennom.

 • Aktívna relaxácia svalov šíje a pletenca ramenného pomocou recipročnej inhibície. Dôraz je na korekciu cvikov a dopomoc pri liečebnom cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojca pacient – lekár (lekár vytvára rehabilitačný plán a testuje schopnosti pacienta,alebo pacient – fyzioterapeut (pracuje podľa rehabilitačného plánu a reaguje na rastúce schopnosti pacienta, rozvýja plán).

2. deň 8 výukových hodín

9,00 – 10,00 hod – praxe

Hodina skupinového cvičenia – rehabilitačný šport, prevencia

 • Stabilizácia LD, SA, PM
 • Koordinácia a stabilizácia chôdze
 • Automatizácia cvikov
 • Motivácia

10,00 – 10,15 hod – prestávka

10,15 – 12,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliotickej krivky v predškolskom veku na podklade ľahkej mozgovej dysfunkcie a svalovej dysbalancie.

 • Ukážka plnej kompenzácie krivky cvičením za pomoci rodičov.
 • Princípy posturálnej reakcie, senzomotorická stimulácia – praktické využitie v liečbě
 • Vznik klenby nohy špirálnou stabilizáciou

12, 00 – 13, 00 hod – prax

 • Senzomotorické, špirálne stabilizované cvičenie
 • Aktívna klenba nohy
 • Strečing svalov súvisiacich s nohou
 • Mobilizácia chodidla

13,00 – 14,00 hod – obed

14,00 – 16, 00 hod – teória + prax

Manuálne techniky v ľahu pre driekovú oblasť

– M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuálna trakcia chrbtice

16, 00 – 16,15 hod – prestávka

16,15 – 17, 00 hod – prax

Praktické cvičenie malej terapeutickéj skupiny s dôrazom na relaxáciu a uvolnenie paravertebrálnych svalov

Čas

5 (štvrtok) 0:00 - 6 (Piatok) 0:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.