január.2020

10jan(jan 10)0:0011(jan 11)0:00AF REHAB - Skolioza

Viac

Detaily udalosti

AF REHAB, s.r.o.
Lipová 31, 900 27 Bernolákovo
IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737
afrehab@gmail.com
www.afrehab.sk
Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:
Rehabilitačná metóda SPS – funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice
Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními
svalovými reťazcami – nový koncept aktívnej liečby
skoliózy, hernie disku, ťažkosti po operáciach
chrbtice a spinálne stenózy.
Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 10. – 11. 01. 2020 (13:00-19:00, 8:00-18:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Košice
Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25
Seminár je určený pre fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov,
ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár
je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s
vedomosťami a aplikáciami SM-systému.
V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej
komory fyzioterapeutov.
Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa,
číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903
760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).
Priebeh kurzu:
1. deň 8 výukových hodín
9,00 – 11,00 hod – prednáška
Rozvoj skoliózy v priebehu života. Vznik skoliotickej krivky v predškolnom veku a v
školskom veku. Charakteristická degenerácia v strednom veku. Dekompenzácia v starobe –
spinálna stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti liečby v jednotlivých obdobiach. Dôraz na
včasný záchyt ľahkej krivky pri kontrolách pediatrom a odosielanie na rehabilitáciu k aktívnej
liečbe. Indikácie a kontraindikácie operácií. Nevýhody a výhody nosenia korzetu. Nárast
incidencie skoliózy.
DMO (centrálna porucha koordinácie pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevencia a
včasná liečba, rizikové faktory u matky.
Anatómia a funkcia reťazca LD – latissimus dorsi A, B, C
LD-A stabilizácia panvy a trupu
LD-B trakčná sila v driekovej oblasti
LD-C protirotácia trupu proti panve při chôdzi
11,00 – 12,00 hod – prax
Cviky aktivujúce reťazec LD-A, B
– nácvik
– korekcie
– dosiahnutie svalovej harmónie v pletenci ramennom a pánvovom
12,00 – 13,0 hod – obed
14,00 – 16, 00 hod – prednáška
Hlavné rysy poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov.
– Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a
svalovéj stabilizácii.
– Možnosti liečby, prevencia. Hlavné ťažisko poruchy vidíme v poruche funkcie
dynamických svalových reťazcov LD – latissimus dorsi A, B, C a SA – serratus
anterior B, C. Aktiváciou týchto reťazcov vytvárame dynamický stabilizačný svalový
korzet.
– Príklad – kompenzácia začínajúcej krivky u dvanásť ročného dievčaťa
– Svalové dysbalancie v pletenci ramennom pri skoliotikoch. Náväznosť na chybú
aktiváciu brušných svalov. Dysbalancia v abdominálnej a driekovej oblasti.
Zdôraznenie globálnej poruchy vo svalových reťazcoch, ktoré aktivujeme ako celok.
16, 00 – 16,15 hod – prestávka
16,15 – 17, 00 hod – prax
Praktické cvičenie vo dvojciach uvolňujúce zvýšené svalové napätie vo svaloch na prednej a
hornej strane v pletenci ramennom.
– Aktívna relaxácia svalov šíje a pletenca ramenného pomocou recipročnej inhibície.
Dôraz je na korekciu cvikov a dopomoc pri liečebnom cvičení.
– Cvičí terapeutická dvojca pacient – lekár (lekár vytvára rehabilitačný plán a testuje
schopnosti pacienta,alebo pacient – fyzioterapeut (pracuje podľa rehabilitačného plánu
a reaguje na rastúce schopnosti pacienta, rozvýja plán).
2. deň 8 výukových hodín
9,00 – 10,00 hod – praxe
Hodina skupinového cvičenia – rehabilitačný šport, prevencia
– Stabilizácia LD, SA, PM
– Koordinácia a stabilizácia chôdze
– Automatizácia cvikov
– Motivácia
10,00 – 10,15 hod – prestávka
10,15 – 12,00 hod – prednáška
Rozvoj skoliotickej krivky v predškolskom veku na podklade ľahkej mozgovej dysfunkcie a
svalovej dysbalancie.
– Ukážka plnej kompenzácie krivky cvičením za pomoci rodičov.
– Princípy posturálnej reakcie, senzomotorická stimulácia – praktické využitie v liečbě
– Vznik klenby nohy špirálnou stabilizáciou
12, 00 – 13, 00 hod – prax
– Senzomotorické, špirálne stabilizované cvičenie
– Aktívna klenba nohy
– Strečing svalov súvisiacich s nohou
– Mobilizácia chodidla
13,00 – 14,00 hod – obed
14,00 – 16, 00 hod – teória + prax
Manuálne techniky v ľahu pre driekovú oblasť
– M. iliocostalis
– M. multifidus
– M. longissimus thoracis
– M. quadratus lumborum
– Manuálna trakcia chrbtice
16, 00 – 16,15 hod – prestávka
16,15 – 17, 00 hod – prax
Praktické cvičenie malej terapeutickéj skupiny s dôrazom na relaxáciu a uvolnenie
paravertebrálnych svalov

Čas

10 (Piatok) 0:00 - 11 (Sobota) 0:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.